Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

cập nhật ngày giờ trong linux
trong Linux bởi (32.5k điểm)

1 trả lời

0 đánh giá

dùng lệnh date <tháng> <ngày> <giờ> <phút> <năm>

vd: date 081308262014

bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...