Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

SEO bằng thẻ <meta> khai báo như thế nào?
trong website bởi (32.5k điểm)

1 trả lời

0 đánh giá
Đây là danh sách thẻ meta thông dụng, ngoài ra còn có những the meta của google, bing...

<meta name="description" content="mô tả" />
<meta name="keywords" content="từ khóa1, từ khóa 2" />
<meta name="robots" content="noodp,index,follow" />
<meta name='revisit-after' content='1 days' />
<meta http-equiv="content-language" content="vi" />
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Được khai báo trong cập thẻ </head> </head>
bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...