Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

từ viết tắt trong tin nhắn là gi?

ETSI, GSM, MT, MO,PLMN,SMS,SMSC,TS
closed with the note: spam nhieu qua
trong Khác bởi (32.5k điểm)
Đóng bởi
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...