Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

cài đặt virtualbox trên centos 6 như thế nào? giúp mình với
trong Centos bởi (32.5k điểm)

1 trả lời

0 đánh giá

# cài các thư viện phát triển

yum groupinstall "Development Tools"

#download file repo

cd /etc/yum.repos.d
wget http://download.virtualbox.org/virtualbox/rpm/rhel/virtualbox.repo

#cài đặt virtualbox

yum install VirtualBox-4.3 -y


#khởi động virtualbox trên KDE Desktop
"Applications / System Tools / Oracle VM VirtualBox"

bởi (32.5k điểm)
lưu ý khi cài kernel-devel phải cùng phiên bản với kernel
kiểm tra bằng cách gõ lệnh kernel -r
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...