Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

cài đặt xrdp trên centos 6 như thế nào?
trong Centos bởi (32.5k điểm)

1 trả lời

0 đánh giá
 
trả lời tốt nhất
# cài đặt các gói giao diện desktop
yum groupinstall  "KDE Desktop" -y

#tải file repo mỡ rộng
wget http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm

#cài đặt file repo
rpm -ivh epel-release-6-8.noarch.rpm

# cài đặt xrdp
yum install xrdp tigervnc-server

#khởi động nó lên
service xrdp start

#kiểm tra
netstat -tnlp nếu cố port 3389 là ok
bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...