Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

sau khi cài đặt vm virtualbox trên cento 6.4 thì nó báo lỗi sau.

Recompiling VirtualBox kernel modules [FAILED]

bạn nào gặp rồi hướng dẫn mình với
trong khác bởi (32.5k điểm)

1 trả lời

0 đánh giá
do kernel-devel khác version

1 upgrade kernel lên

2 là tìm bản kernel-devel cùng phiên bản( kiểm tra bằng cách gõ lệnh kernel -r)
bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...