Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

đăng nhập tài khoản fpt nó thông báo lỗi sao?

500 OOPS: cannot change directory

bạn nào biết fix nó không?

 

trong Centos bởi (32.5k điểm)

1 trả lời

0 đánh giá
 
trả lời tốt nhất

gõ lệnh: cat /etc/passwd

binhanviet:x:502:502::/home/binhanviet.com:/sbin/nologin

kiểm tra thư mục /home/binhanviet.com có tồn tại hay không?

nếu không có thì dùng lênh usermod -d /thumuc đẻ thay đổi thư mục.

 

bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...