Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

bạn nào biết lệnh download 1 file từ internet trong linux?
trong Linux bởi (32.5k điểm)

1 trả lời

0 đánh giá

sử dụng lệnh wget

ví dụ:

wget http://wordpress.org/latest.tar.gz

nó sẽ download file latest.tar.gz được lưu tại thư mục gõ lệnh

bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...