Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

463 Câu hỏi

491 Trả lời

28 Bình luận

18.2k Thành viên

Giúp mình mount o cung trong centos với?
trong Hệ thống vps bởi (32.5k điểm)

1 trả lời

0 đánh giá

#Mount o dia centos

# chia parttion cho HDD
fdisk /dev/sdb
 -> n
 -> p
 -> enter
 -> enter
 -> w
 
# Dinh dang sang ext3
mkfs -t ext3 /dev/sdb1

# Add them vao mtab
vi /etc/mtab them
/dev/sdb1 /usr/src/test ext3 rw 0 0

# mount luc khoi dong
vi /etc/fstab them
/dev/sdb1               /usr/src/test/          ext3   defaults        0 0

#mount o cung
mount -a

# khoi dong lai
reboot

bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...