Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

Gộp nhiều kết quả nhiều dòng thành 1 dòng trên mysql
trong Mysql bởi (32.5k điểm)

1 trả lời

0 đánh giá
SELECT idpromotion, GROUP_CONCAT(store_key SEPARATOR ', ') as tr_tam
FROM promotion_store
where idpromotion ='0LZ110FLSKMT8.009'
GROUP BY idpromotion;
bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...