Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

HTML + JavaScript code for Popup

trong drupal bởi (32.5k điểm)

1 trả lời

0 đánh giá
 
trả lời tốt nhất
<a href="http://kanishkkunal.in" 
  target="popup" 
  onclick="window.open('http://kanishkkunal.in','popup','width=600,height=600'); return false;">
    Open Link in Popup
</a>
bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...