Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

so sánh 2 cột trên excel
trong Khác bởi (32.5k điểm)

1 trả lời

0 đánh giá
=IF(ISERROR(VLOOKUP(A2,$B$2:$B$4233,1,0))=TRUE,1,0)
bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...