Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

463 Câu hỏi

491 Trả lời

28 Bình luận

18.3k Thành viên

kiểm tra số trùng trên sql server
trong Khác bởi (32.5k điểm)

1 trả lời

0 đánh giá
 
trả lời tốt nhất
select MobilePhone, count(MobilePhone) as line from CusCustomer group by MobilePhone having  count(MobilePhone) > 1;
bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...