Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

463 Câu hỏi

491 Trả lời

28 Bình luận

18.2k Thành viên

removing mirrorlist with no valid mirrors: /var/cache/yum/addons/mirrorlist.txt
trong Khác bởi (32.5k điểm)

1 trả lời

0 đánh giá

echo "http://vault.centos.org/5.11/os/x86_64/" > /var/cache/yum/base/mirrorlist.txt
echo "http://vault.centos.org/5.11/extras/x86_64/" > /var/cache/yum/extras/mirrorlist.txt
echo "http://vault.centos.org/5.11/updates/x86_64/" > /var/cache/yum/updates/mirrorlist.txt

bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...