Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

463 Câu hỏi

491 Trả lời

28 Bình luận

18.2k Thành viên

đếm số dòng trùng trong mysql
trong Mysql bởi (32.5k điểm)

1 trả lời

0 đánh giá
 
trả lời tốt nhất
SELECT idcustomer , COUNT(*) c FROM customer  GROUP BY idcustomer HAVING c > 1;
bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...