Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

lâu lâu trang web mình hay bị lỗi này

Unable to allocate memory for pool

giải quyết nó sao đây mấy bạn, 

trong Hệ thống website bởi (32.5k điểm)

2 Câu trả lời

0 đánh giá

- mở file /etc/php.d/apc.ini

sữa lại  như sau:

apc.gc_ttl 1800
apc.max_file_size 10M
apc.shm_size 256M
apc.ttl 1800

- Nếu site bạn có cache thì nên xóa cache & restart lại apache là ok

bởi (32.5k điểm)
0 đánh giá

hoặc trong file .php bạn thêm dòng

ini_set('apc.cache_by_default',0);

bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...