Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

khi start opendkim báo lỗi sau

Cannot determine host's domain name, so skipping default key generation.

 

bạn nào fix lỗi này chưa? hướng dẫn mình với

trong Mail bởi (32.5k điểm)

1 trả lời

0 đánh giá
 
trả lời tốt nhất

bạn mở file

vi /etc/hosts

thêm 123.30.130.125 domain.com

vi /etc/sysconfig/netowork

HOSTNAME=domain.com

sau đó restart lại opendkim

 

bởi (32.5k điểm)
Chọn bởi
hay quá hay quá
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...