Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

mình muốn import file sql nhưng sử dụng UTF-8 vào mysql. mysql có hỗ trợ không? vì DB mình là UTF8 import vào lỗi font ko đọc được hixxsmiley

trong Mysql bởi (32.5k điểm)

4 Câu trả lời

0 đánh giá

thêm cú pháp --default-character-set=utf8  là ok

ví dụ: mysql -u root--default-character-set=utf8  -p

bởi (32.5k điểm)
0 đánh giá
SET NAMES utf8
bởi (32.5k điểm)
0 đánh giá
query("SET NAMES utf8");
bởi (32.5k điểm)
0 đánh giá
chuyển lại

query("set names latin1");
bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...