Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

php thông thường kết nối với data mysql. bây giờ mình muốn kết nối sql server 2005, hoặc sql server 2008.
trong Hệ thống website bởi

2 Câu trả lời

0 đánh giá

đầu tiên bạn bạn cài freetds để làm trung gian kết nối database

yum install freetds freetds-devel

sau khi cài đặt xong bạn mở file /etc/freetds.cof

thêm dòng

[sql-server]
host = 192.168.8.200
port = 1433
#instance = TH
client charset = UTF-8
tds version = 7.0

bởi
edited bởi
0 đánh giá
test kết nối

tsql -S sql-server -U sa
bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...