Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

cài webmin trong linux như thế nào?
trong Hệ thống email bởi (32.5k điểm)

1 trả lời

0 đánh giá

cài bằng cách yum

#Tạo file repo
vi /etc/yum.repos.d/webmin.repo
[Webmin]
name=Webmin Distribution Neutral
#baseurl=http://download.webmin.com/download/yum
mirrorlist=http://download.webmin.com/download/yum/mirrorlist
enabled=1

#download key webmin
wget http://www.webmin.com/jcameron-key.asc
rpm --import jcameron-key.asc

#cài đặt webmin
yum install webmin

bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...