Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

16.8k Thành viên

mình muốn xem log đăng nhập vào hệ thống. vì hệ thống mình có 2 người quản lý. mình muốn xem tui nó làm gì. help help me
trong Linux bởi (2.4k điểm)

1 trả lời

0 đánh giá

rất đơn giản bạn chỉ cần gỏ lệnh sau:

last -x -f /var/log/wtmp

nó liệt kế cho bạn như sau:

root     pts/0        192.168.11.67    Tue Apr  1 09:12 - 09:18  (00:05)
root     pts/0        113.187.17.33    Tue Apr  1 07:01 - 07:02  (00:00)
root     pts/0        192.168.11.67    Mon Mar 31 14:00 - 14:03  (00:02)
root     pts/1        192.168.11.67    Sat Mar 29 15:43 - 16:28  (00:44)
root     pts/1        192.168.11.67    Sat Mar 29 08:08 - 08:21  (00:12)
root     pts/1        113.187.17.61    Sat Mar 29 06:29 - 06:30  (00:01)
root     pts/1        113.187.17.55    Sat Mar 29 00:49 - 00:51  (00:02)
bởi (2.4k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...