Please provide your facebook page url to display on website

Tags phổ biến nhất

459 Câu hỏi

487 Trả lời

28 Bình luận

1,242 Thành viên

xóa mail trong user root

hướng dẫn cách xóa mail của user root với
Hỏi lúc tháng 6 22, 2014 trong Mail bởi admin (32,240 điểm)

1 trả lời

0 đánh giá

bạn chỉ thực hiện lệnh sau:

Liệt kê số lượng mail

mail -u root -N

-> d *

->q

d* là xóa tất cả các mail

q là thoát ra 

Đã trả lời tháng 6 22, 2014 bởi thanhvu (2,370 điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...