Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

461 Câu hỏi

489 Trả lời

28 Bình luận

4.2k Thành viên

giúp mình backup database mysql trong linux centos
trong Mysql bởi (2.4k điểm)

1 trả lời

0 đánh giá

mysqldump -h localhost -u root -p tendatabase > ten_file.sql

bởi (32.4k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...