Please provide your facebook page url to display on website

Tags phổ biến nhất

455 Câu hỏi

482 Trả lời

28 Bình luận

845 Thành viên

reset password mysql

hi all,

cao thủ nào giúp mình reset password mysql
Hỏi lúc tháng 8 20, 2014 trong Mysql bởi admin (31,900 điểm)

1 trả lời

0 đánh giá
Hi all,
bạn vào mode mysql gõ lệnh này:

mysql>

SET PASSWORD FOR 'admin'@'192.168.1.%' = PASSWORD('binhanviet');
Đã trả lời tháng 8 20, 2014 bởi admin (31,900 điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...