Please provide your facebook page url to display on website

Tags phổ biến nhất

459 Câu hỏi

487 Trả lời

28 Bình luận

1,242 Thành viên

Class 'XMLWriter' not found in trong drupal

mình vừa chuyễn webstite về nhưng mà nó báo lỗi này  "Class 'XMLWriter' not found in"

mình dùng cms của drupal
Hỏi lúc tháng 8 16, 2014 trong php bởi admin (32,240 điểm)

1 trả lời

0 đánh giá

lỗi này là do chưa cho gói php-xml

yum install php-xml -y

#restart apache
service httpd restart

 

Đã trả lời tháng 8 16, 2014 bởi admin (32,240 điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...