Please provide your facebook page url to display on website

Tags phổ biến nhất

452 Câu hỏi

479 Trả lời

28 Bình luận

508 Thành viên

Sending fake auth rejection for device

hi mọi người

mình xem log trong /var/log/asterisk/full nó xuất hiện thông báo này rất nhiều "Sending fake auth rejection for device" khắc phụ nó thế nào đây.
Hỏi lúc tháng 8 8, 2014 trong Asterisk bởi admin (31,630 điểm)

1 trả lời

0 đánh giá
hệ thống bị tấn công rồi đó
Đã trả lời tháng 8 16, 2014 bởi admin (31,630 điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...