Please provide your facebook page url to display on website

Tags phổ biến nhất

459 Câu hỏi

487 Trả lời

28 Bình luận

1,242 Thành viên

hướng dẫn cài đặt virtualbox trên centos 6

cài đặt virtualbox trên centos 6 như thế nào? giúp mình với
Hỏi lúc tháng 7 22, 2014 trong Centos bởi admin (32,240 điểm)

1 trả lời

0 đánh giá

# cài các thư viện phát triển

yum groupinstall "Development Tools"

#download file repo

cd /etc/yum.repos.d
wget http://download.virtualbox.org/virtualbox/rpm/rhel/virtualbox.repo

#cài đặt virtualbox

yum install VirtualBox-4.3 -y


#khởi động virtualbox trên KDE Desktop
"Applications / System Tools / Oracle VM VirtualBox"

Đã trả lời tháng 7 22, 2014 bởi admin (32,240 điểm)
lưu ý khi cài kernel-devel phải cùng phiên bản với kernel
kiểm tra bằng cách gõ lệnh kernel -r
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...