Please provide your facebook page url to display on website

Tags phổ biến nhất

459 Câu hỏi

487 Trả lời

28 Bình luận

1,242 Thành viên

hướng dẫn cài đặt xrdp trên centos 6

cài đặt xrdp trên centos 6 như thế nào?
Hỏi lúc tháng 7 22, 2014 trong Centos bởi admin (32,240 điểm)

1 trả lời

0 đánh giá
 
trả lời tốt nhất
# cài đặt các gói giao diện desktop
yum groupinstall  "KDE Desktop" -y

#tải file repo mỡ rộng
wget http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm

#cài đặt file repo
rpm -ivh epel-release-6-8.noarch.rpm

# cài đặt xrdp
yum install xrdp tigervnc-server

#khởi động nó lên
service xrdp start

#kiểm tra
netstat -tnlp nếu cố port 3389 là ok
Đã trả lời tháng 7 22, 2014 bởi admin (32,240 điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...