Please provide your facebook page url to display on website

Tags phổ biến nhất

459 Câu hỏi

487 Trả lời

28 Bình luận

1,242 Thành viên

500 OOPS: cannot change directory

đăng nhập tài khoản fpt nó thông báo lỗi sao?

500 OOPS: cannot change directory

bạn nào biết fix nó không?

 

Hỏi lúc tháng 7 22, 2014 trong Centos bởi admin (32,240 điểm)

1 trả lời

0 đánh giá
 
trả lời tốt nhất

gõ lệnh: cat /etc/passwd

binhanviet:x:502:502::/home/binhanviet.com:/sbin/nologin

kiểm tra thư mục /home/binhanviet.com có tồn tại hay không?

nếu không có thì dùng lênh usermod -d /thumuc đẻ thay đổi thư mục.

 

Đã trả lời tháng 7 22, 2014 bởi admin (32,240 điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...