Please provide your facebook page url to display on website

Tags phổ biến nhất

458 Câu hỏi

485 Trả lời

28 Bình luận

916 Thành viên

WARNING 'pidfile' not defined in 'Definition'. Using default one: '/var/run/fail2ban/fail2ban.pid

hi all,

Mình start fail2ban lên thì nó báo lỗi này:

WARNING 'pidfile' not defined in 'Definition'. Using default one: '/var/run/fail2ban/fail2ban.pid

lỗi này fix sao anh em?
Hỏi lúc tháng 7 15, 2014 trong Tin học ứng dụng bởi admin (32,110 điểm)

1 trả lời

0 đánh giá
Mở file vi /etc/fail2ban/fail2ban.conf 

và thêm sau đó restart lại fail2ban

# Option: pidfile
# Notes.: Set the PID file. This is used to store the process ID of the
# fail2ban server.
# Values: FILE Default: /var/run/fail2ban/fail2ban.pid
#
pidfile = /var/run/fail2ban/fail2ban.pid
Đã trả lời tháng 7 15, 2014 bởi admin (32,110 điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...