Please provide your facebook page url to display on website

Tags phổ biến nhất

459 Câu hỏi

487 Trả lời

28 Bình luận

1,229 Thành viên

hướng dẫn cài đặt csf firewall?

hướng dẫn cài đặt csf firewall?
Hỏi lúc tháng 7 10, 2014 trong csf bởi admin (32,240 điểm)

3 Câu trả lời

0 đánh giá
wget http://www.configserver.com/free/csf.tgz

tar zxvf csf.tgz

cd csf

./install.sh

Đã trả lời tháng 7 10, 2014 bởi admin (32,240 điểm)
0 đánh giá
yum install wget vim perl-libwww-perl.noarch perl-Time-HiRes
Đã trả lời tháng 6 24, 2016 bởi admin (32,240 điểm)
0 đánh giá
kiểm tra

cd /usr/local/csf/bin/
perl csftest.pl
Đã trả lời tháng 6 24, 2016 bởi admin (32,240 điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...