Please provide your facebook page url to display on website

Tags phổ biến nhất

459 Câu hỏi

487 Trả lời

28 Bình luận

1,229 Thành viên

hướng dẫn cài đặt fail2ban centos 5.8?

hướng dẫn cài đặt fail2ban centos 5.8?
Hỏi lúc tháng 7 10, 2014 trong Hệ thống tổng đài bởi admin (32,240 điểm)

2 Câu trả lời

0 đánh giá
#install repo centos 5.x

rpm -Uvh http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/5/x86_64/epel-release-5-4.noarch.rpm

 

#install fail2ban

yum -y install fail2ban

 

Đã trả lời tháng 7 10, 2014 bởi admin (32,240 điểm)
0 đánh giá
yum install -y epel-release
yum install -y fail2ban fail2ban-systemd

 

Đã trả lời tháng 6 24, 2016 bởi admin (32,240 điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...