Please provide your facebook page url to display on website

Tags phổ biến nhất

458 Câu hỏi

485 Trả lời

28 Bình luận

916 Thành viên

mysql bi loi Got error 28 from storage engine?

Mysql bị lỗi này là bị gì?

Got error 28 from storage engine

Hỏi lúc tháng 7 4, 2014 trong website bởi admin (32,110 điểm)

1 trả lời

0 đánh giá
 
trả lời tốt nhất

[root@mail ~]# df -h
Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda5             252G  239G  0 100% /
tmpfs                 7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
/dev/sda2             485M   30M  430M   7% /boot
/dev/sda1             256M  260K  256M   1% /boot/efi
/dev/sda3             289G  3.4G  271G   2% /var/lib/mysql

 

thường ổ cứng bị đầy, bạn xóa hết là đc.

Đã trả lời tháng 7 4, 2014 bởi admin (32,110 điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...