Please provide your facebook page url to display on website

Tags phổ biến nhất

457 Câu hỏi

484 Trả lời

28 Bình luận

871 Thành viên

ghi log query cho mysql 5.0

ghi log query cho mysql 5.0?
Hỏi lúc tháng 6 30, 2014 trong Mysql bởi admin (32,020 điểm)

1 trả lời

0 đánh giá

mở file /etc/my.cnf thêm

[mysqld]

log="/var/lib/mysql/log_query.log"

restart lại mysql là ok

Đã trả lời tháng 6 30, 2014 bởi admin (32,020 điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...