Please provide your facebook page url to display on website

Tags phổ biến nhất

459 Câu hỏi

487 Trả lời

28 Bình luận

1,229 Thành viên

check spf cua domain

mình muốn check spf của domain nào đó.
Hỏi lúc tháng 6 26, 2014 trong Mail bởi admin (32,240 điểm)

2 Câu trả lời

0 đánh giá

nếu dùng linux thì gõ lệnh

dig binhanviet.com txt

Đã trả lời tháng 6 26, 2014 bởi admin (32,240 điểm)
0 đánh giá
Tạo spf nhanh chống

http://spfwizard.com/
Đã trả lời tháng 7 24, 2014 bởi admin (32,240 điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...