Please provide your facebook page url to display on website

Tags phổ biến nhất

459 Câu hỏi

487 Trả lời

28 Bình luận

1,189 Thành viên

php kết nối database sql server

php thông thường kết nối với data mysql. bây giờ mình muốn kết nối sql server 2005, hoặc sql server 2008.
Hỏi lúc tháng 6 24, 2014 trong Hệ thống website bởi ẩn danh

2 Câu trả lời

0 đánh giá

đầu tiên bạn bạn cài freetds để làm trung gian kết nối database

yum install freetds freetds-devel

sau khi cài đặt xong bạn mở file /etc/freetds.cof

thêm dòng

[sql-server]
host = 192.168.8.200
port = 1433
#instance = TH
client charset = UTF-8
tds version = 7.0

Đã trả lời tháng 6 24, 2014 bởi ẩn danh
edited tháng 6 24, 2014 bởi tililiaoc
0 đánh giá
test kết nối

tsql -S sql-server -U sa
Đã trả lời tháng 6 30, 2015 bởi admin (32,240 điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...