Please provide your facebook page url to display on website

Tags phổ biến nhất

458 Câu hỏi

485 Trả lời

28 Bình luận

988 Thành viên

cài webmin trong linux

cài webmin trong linux như thế nào?
Hỏi lúc tháng 6 24, 2014 trong Hệ thống email bởi admin (32,110 điểm)

1 trả lời

0 đánh giá

cài bằng cách yum

#Tạo file repo
vi /etc/yum.repos.d/webmin.repo
[Webmin]
name=Webmin Distribution Neutral
#baseurl=http://download.webmin.com/download/yum
mirrorlist=http://download.webmin.com/download/yum/mirrorlist
enabled=1

#download key webmin
wget http://www.webmin.com/jcameron-key.asc
rpm --import jcameron-key.asc

#cài đặt webmin
yum install webmin

Đã trả lời tháng 6 24, 2014 bởi admin (32,110 điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...