Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

461 Câu hỏi

489 Trả lời

28 Bình luận

4.2k Thành viên

mình xem và đếm số lượng file trong folder linux?
trong Linux bởi (2.4k điểm)

1 trả lời

0 đánh giá

để đếm số file trong thư mục bạn phải liệt kê ra và tiếng bao nhiêu dòng là đc.

ls -l | wc -l

bởi (32.4k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...