Please provide your facebook page url to display on website

Tags phổ biến nhất

459 Câu hỏi

487 Trả lời

28 Bình luận

1,242 Thành viên

ghi log query trong mysql

Mình muốn ghi log query trong mysql để dể kiểm soát và tối ưu câu lệnh query. giúp mình với
Hỏi lúc tháng 6 22, 2014 trong Mysql bởi thanhvu (2,370 điểm)

1 trả lời

0 đánh giá

Nếu bạn dung mysql 5.5 thì bạn mở file /etc/my.cnf

thêm dòng sau:

general_log = 1
general_log_file = /var/lib/mysql/servertest.log

sau đó restart lại mysql là ok

Đã trả lời tháng 6 22, 2014 bởi admin (32,240 điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...