Please provide your facebook page url to display on website

Tags phổ biến nhất

458 Câu hỏi

485 Trả lời

28 Bình luận

916 Thành viên

xóa ip trong fail2ban

Hi All,

Mình vừa dựng firewall fail2ban, nhưng giờ một số ip bị chặn mình muốn xóa bỏ đi.

thanks all
Hỏi lúc tháng 6 23, 2014 trong iptables bởi thanhvu (2,370 điểm)

2 Câu trả lời

0 đánh giá

trường hợp bạn dùng fail2ban bạn có thể dùng lệnh:

để liệt kê danh sách bị chặn

iptables -L -n

và bạn muốn xóa nó đi bằng lệnh sau:

iptables -D fail2ban-ASTERISK -s 123.30.165.232  -j DROP

 

Đã trả lời tháng 6 23, 2014 bởi admin (32,110 điểm)
0 đánh giá
iptables -D fail2ban-ssh 1
Đã trả lời tháng 7 16, 2014 bởi admin (32,110 điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...