CSF Error: *WARNING* URLGET set to use LWP but perl module is not installed, reverting to HTTP::Tiny - viyouen | HỎI ĐÁP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & VIỄN THÔNG
Please provide your facebook page url to display on website

Tags phổ biến nhất

455 Câu hỏi

482 Trả lời

28 Bình luận

732 Thành viên

CSF Error: *WARNING* URLGET set to use LWP but perl module is not installed, reverting to HTTP::Tiny

CSF Error: *WARNING* URLGET set to use LWP but perl module is not installed, reverting to HTTP::Tiny

Hỏi lúc tháng 1 15, 2016 trong csf bởi admin (31,900 điểm)

1 trả lời

0 đánh giá

um install perl-libwww-perl net-tools perl-LWP-Protocol-https

Đã trả lời tháng 1 15, 2016 bởi admin (31,900 điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...