Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

10.7k Thành viên

kill all process mysql?
trong Mysql bởi (32.5k điểm)

1 trả lời

0 đánh giá
 
trả lời tốt nhất

vi /opt/kill_mysql.sh

#!/bin/bash

MYSQL_CMD='/usr/bin/mysql '
user='user'
pass='password'
$MYSQL_CMD -u$user -p$pass -e "select concat('KILL ',id,';') from information_schema.processlist where USER ='user' into outfile '/tmp/kill.sql';"

$MYSQL_CMD -u$user -p$pass < /tmp/kill.sql
rm -f /tmp/kill.sql

bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...