Please provide your facebook page url to display on website

Tags phổ biến nhất

457 Câu hỏi

484 Trả lời

28 Bình luận

900 Thành viên

gán quyền hàng loạt cho file và folder trong linux

giúp mình gán quyền hàng loạt cho file và folder trong linux
Hỏi lúc tháng 6 22, 2014 trong Centos bởi thanhvu (2,370 điểm)

1 trả lời

0 đánh giá

Đối với file và folder ta dùng lệnh find

find /home/public_html -type f -exec chmod 0660 '{}' \;

find /home/public_html -type d -exec chmod 0770 '{}' \;

sad

Đã trả lời tháng 6 22, 2014 bởi admin (32,020 điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...