Please provide your facebook page url to display on website

Tags phổ biến nhất

452 Câu hỏi

479 Trả lời

28 Bình luận

324 Thành viên

lệnh này dùng để làm gì?

sync; echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches

Hỏi lúc tháng 6 22, 2014 trong Linux bởi thanhvu (2,370 điểm)

1 trả lời

0 đánh giá

sync;  -->đồng lại bộ các service đang chạy

echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches --> xóa cache RAM

thông thường lệnh này nên chạy mõi ngày 1 lần

Đã trả lời tháng 6 22, 2014 bởi admin (31,630 điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...