Please provide your facebook page url to display on website

Tags phổ biến nhất

459 Câu hỏi

487 Trả lời

28 Bình luận

1,190 Thành viên

Exim Remove All messages From the Mail Queue

Exim Remove All messages From the Mail Queue

Hỏi lúc tháng 1 13, 2015 trong Centos bởi admin (32,240 điểm)

1 trả lời

0 đánh giá

# exim -bp

To remove a message from the queue, enter:

# exim -Mrm {message-id}

To remove all messages from the queue, enter:

# exim -bp | awk '/^ *[0-9]+[mhd]/{print "exim -Mrm " $3}' | bash
Dallas Marlow, suggested following clean command:
# exim -bp | exiqgrep -i | xargs exim -Mrm

Đã trả lời tháng 1 13, 2015 bởi admin (32,240 điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...