Please provide your facebook page url to display on website

Tags phổ biến nhất

459 Câu hỏi

487 Trả lời

28 Bình luận

1,186 Thành viên

mount dvd vào thư mục trong centos

mount dvd vào thư mục trong centos
Hỏi lúc tháng 11 3, 2014 trong Centos bởi ẩn danh

1 trả lời

0 đánh giá
 
trả lời tốt nhất

hi ban,

#xem danh ổ đĩa dvd

ls /dev -l | grep dvd
lrwxrwxrwx. 1 root root           3 Nov  3  2014 dvd -> sr0
lrwxrwxrwx. 1 root root           3 Nov  3  2014 dvdrw -> sr0

# tạo thư mục chưa ổ mount

mkdir /mnt/iso

#mount ổ đĩa

 mount -r -t iso9660 /dev/sr0 /mnt/iso/

Đã trả lời tháng 11 3, 2014 bởi ẩn danh
Chọn tháng 11 3, 2014 bởi crocitbinua
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...