Danh mục

Please provide your facebook page url to display on website

462 Câu hỏi

490 Trả lời

28 Bình luận

9.3k Thành viên

yum install kernel-devel đúng version trên centos
trong Centos bởi (32.5k điểm)

1 trả lời

0 đánh giá
yum install kernel-devel-$(uname -r) -y
bởi (32.5k điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...