Please provide your facebook page url to display on website

Tags phổ biến nhất

459 Câu hỏi

487 Trả lời

28 Bình luận

1,190 Thành viên

install ssh client trên centos 6.5 x86_64

install ssh client trên centos 6.5 x86_64
Hỏi lúc tháng 10 30, 2014 trong Centos bởi admin (32,240 điểm)

1 trả lời

0 đánh giá
# yum -y install openssh-server openssh-clients
Đã trả lời tháng 10 30, 2014 bởi admin (32,240 điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...