Please provide your facebook page url to display on website

Tags phổ biến nhất

459 Câu hỏi

487 Trả lời

28 Bình luận

1,189 Thành viên

Hướng dẫn tạo số máy nhánh trong asterisk

mình đang làm đồ án về asterisk. bạn nào hướng dẫn mình tạo số máy nhánh với. help help me
Hỏi lúc tháng 6 21, 2014 trong Voip bởi thanhvu (2,370 điểm)

1 trả lời

0 đánh giá

ví dụ như sau:

bạn mở file sip.conf trong /etc/asterisk thêm dòng:

[100]
secret=100
dtmfmode=rfc2833
canreinvite=no
context=from-internal
host=dynamic
trustrpid=yes
sendrpid=no
type=friend
nat=yes
port=5060
qualify=yes
qualifyfreq=60
callgroup=1
pickupgroup=1
dial=SIP/100
mailbox=100@device
permit=0.0.0.0/0.0.0.0
callerid=device <100>
callcounter=yes
faxdetect=no

sau đó gỏ lệnh asterisk -rv

> sip show peers

Nếu có số mình tạo là thành công.

Đã trả lời tháng 6 21, 2014 bởi admin (32,240 điểm)
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...