Please provide your facebook page url to display on website

Tags phổ biến nhất

458 Câu hỏi

485 Trả lời

28 Bình luận

995 Thành viên

NAT tổng đài ra ngoài

fromdomain=<foo.dyndns.com>
externhost=foo.dyndns.net>
externip=<your.external.dotted.IPaddess>
localnet=192.168.0.0/255.255.255.0
nat=yes
externrefresh=10
 
cấu hình trong file sip.conf vậy có đúng không?
Hỏi lúc tháng 6 22, 2014 trong Asterisk bởi thanhvu (2,370 điểm)
Đã thay đổi danh mục tháng 6 22, 2014 bởi thanhvu

1 trả lời

0 đánh giá
 
trả lời tốt nhất

bạn vào trang http://showip.net để lấy IP WAN.

sau đó thay vào như sau:

fromdomain=123.30.165.239
externhost=123.30.165.239
externip=123.30.165.239
localnet=192.168.0.0/255.255.255.0
nat=yes
externrefresh=10
 
bạn nên lưu file này trong /etc/asterisk/sip_nat.conf
Đã trả lời tháng 6 22, 2014 bởi admin (32,110 điểm)
Chọn tháng 6 23, 2014 bởi admin
Địa chỉ: 132B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Q.3, Tp HCM.
Điện thoại: 0917237946. Di động: 0989195448
Copyright © 2014 viyouen.com. All Rights Reserved.
...